Gallery Image 3
Gallery Image 3
Gallery Image 3

Адвокатско дружество "Симеонов и партньори"

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ" със седалище и адрес на управление град София, ул. "Златен рог" N 22, ет.10, офис 26 е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата, вписано в регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ" е продължение на правно-икономическа кантора, основана през 1994 г. Идеята за основаването на Адвокатското дружество бе да се обединят правните и счетоводно-икономическите знания и опит с цел да се осигури пълно правно и икономическо обслужване на клиентите ни. Дружеството разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници, специализирани в съответните области на правото, поддържа отношения на сътрудничество с достатъчен брой други юристи, които са установени самостоятелно в практиката. Такъв тип сътрудничество е доказало своята ефективност и гъвкавост, а също така и финансовата изгода за клиента. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ" предлага високо професионално обслужване в различни сфери на правото. Вниманието ни е концентрирано върху нуждите и желанията на нашите клиенти. В желанието ни да сме им максимално полезни, при необходимост формираме специални екипи заедно с икономисти за участие в специфични проекти. Дружеството е член на Турско–Българската Търговско–Индустриална камара.

Учредителите – съдружници на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "Симеонов и партньори" – адвокат Ивиян Симеонов и адвокат Дарена Арамова са адвокати с дългогодишен стаж и богат опит в областта на търговското право и нeсъстоятелност, дружествено право, гражданското право, приватизация, данъчно право, енергийно право.

Eкипът на дружеството – съдружници и асоциирани адвокати, предлага на своите клиенти еднаква възможност да получат квалифицирана правна помощ в областта на гражданското, търговското и данъчното право. В дружеството работят юрисконсулт, счетоводител, правни и офис сътрудници. Всички членове на дружеството имат богат опит и добри професионални контакти и предлагат висококачествени правни услуги.