Асоциирани адвокати

  • Адв. Кирил Панайотов, член на Адвокатска колегия – Търговище, кантора в гр. Търговище и гр. София
  • Адв. Иван Карабоев, член на Адвокатска колегия – Варна, синдик, кантора в гр. Варна
  • Адв. Айнур Мехмед, член на Адвокатска колегия – Търговище, кантора в гр. Търговище
  • Адв. Димо Борисов, член на Адвокатска колегия – Разград, кантора в гр. Разград

В зависимост от обема на проектите АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ” привлича и външни консултанти, както и работи с различни кантори от чужбина – Лугано, Люксембург, Рим, Тренто.