Екип

Ивиян Симеонов

Ивиян Симеонов

Адвокат

съдружник и управител на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ", завършил през 1991 година Софийския Университет "Св. Климент Охридски", магистър по право. Асистент мениджър на правния отдел на Прайс Уотърхаус, София, 1990-1992. През 1996 година – директор на данъчния и правния отдел на Ернст и Янг, София. Основател и съдружник в българо-германска правна кантора (гр. Хамбург). Адвокат Симеонов е член на САК. Членувал е и в Австрийския бизнес клуб и Деловия клуб на германската икономика в България. Той е консултант към 41-во Народно събрание. Владее английски и руски език.

Дарена Арамова

Дарена Арамова

Адвокат

съдружник в АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ", член на САК. Завършила Софийския Университет "Св. Климент Охридски", магистър по право от 1999 година. Владее английски, немски, италиански, руски език.

Красимира Кръстева

Красимира Кръстева

Юрисконсулт

Завършила НБУ, магистър по право. Издържала успешно изпита за адвокати и младши адвокати към ВАС. Владее английски език и руски език.

Маргарита Филипова

Счетоводител
Звездалина Петрова

Звездалина Петрова

Счетоводител

Завършила средно икономическо образование. Завършила "Счетоводство и контрол" във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

Младенка Тимова

Младенка Тимова

Адвокатски сътрудник
Кремена Демирева

Кремена Демирева

Адвокатски сътрудник

Завършила СУ "Св. Климент Охридски". Издържала успешно изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Владее английски и немски език.