Основни проекти, по които екипът е работил:

 • в областта на енергийното право;
 • създаване и управление на Увеселителен парк;
 • изграждане и експлоатация на водноелектрически централи;
 • приватизационни сделки;
 • в областта на медийното право;
 • в областта на медицинското право;
 • в областта на фармацевтичното право;
 • в областта на конкурентното право;
 • свързани с вещно право;
 • строителство и управление на недвижими имоти;
 • в областта на търговската несъстоятелност;
 • лицензиране на обменни бюра;
 • лицензиране на казина;
 • в областта на разрешенията за работа на чужденци в Република България;
 • в областта на авиационното право;
 • консултации на общини;